BASAK

Bask - Traktorer - Nykyrka Maskiner

Vi är agenter för märket BASAK i Sverige. Basak var tidigare licencetillverkare av traktormärkena Ford och Steyr. Basak har mer än 100 års
erfarenhet av traktortillverkning och är en turkisk traktortillverkare med en lång och fin historia inom lantbruks och schaktnings segmentet.
Basak producerar en stor variation av fält och trädgårdstraktorer. Deras befintliga utbud av 2x4 och 4x4 modeller består av närmare 20 olika traktorer,
med en produktion utav drygt 10.000 traktorer per år. Företaget döptes 1996 om till Basak och började då producera sitt helt egna märke.
2012 anslöt sig företaget till Sanko Group och 2017 tog Basak steget ut i Europa för att konkurrera med de etablerade märkena.

Vanliga modeller i vårt utbud: Basak 2075 Plus

www.nykyrkamaskiner.se - 010-10 11 490 - info@nykyrkamaskiner.se