KÖPVILLKOR NYKYRKAMASKINER.SE
NykyrkaMaskiner.se, organisations nr. 559036-3932 driver webbplatsen NykyrkaMaskiner.se. Avtalet du hittar här är det du och NykyrkaMaskiner kommer överens om när du lägger din beställning, via webbutik, telefon, e-post eller annat. Till exempel när du ska betala och hur vi kan hjälpa dig om något blir fel. Är det så att du har frågor så tveka inte att kontakta oss via telefon eller e-post.
Priser
Vid beställning via NykyrkaMaskiner.se E-handel gäller de priser som är angivna i svenska kronor på webbplatsen. Priserna är exklusive moms om inget annat anges. Priser för frakt och betalning anges eller offereras separat.
Beställning
För att kunna göra ett köp via webbplatsen måste du som Kund acceptera Villkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet.
NykyrkaMaskiner.se förbehåller sig rätten att neka kunden ett köp. Avtalet om köp ingås först när NykyrkaMaskiner.se manuellt bekräftar kundens beställning. Skulle det vara så att problem uppstår rekommenderar därför NykyrkaMaskiner.se att kunden sparar orderbekräftelsen för en förenklad kommunikation med NykyrkaMaskiner’s Kundtjänst.
Ångerrätt (privatperson) och Avbeställning
Ångerfristen börjar från och med dagen då leverans har skett och gäller endast privatpersoner. Ångerfristen är 14 dagar. Kunden har då rätt till 100 procent av erlagt belopp. Då kunden väljer att utnyttja sin ångerrätt eller avbeställning är kunden själv skyldig att lämna tillbaka varan i lika gott skick som när den kom till kunden. Kunden betalar då den fulla fraktkostnaden och returfrakten, enligt den verkliga fraktkostnaden. Observera att denna normalt är högre än den frakt som offererats i samband med köp av en produkt.
På Rea/nedsatta varor får kunden ej pengarna tillbaka.
På specifikt modellanpassade fordon eller artiklar till fordon som är markerade som beställningsvara eller på annat sätt anpassad för kundens unika behov på webbplatsen finns ingen ångerrätt.
Betalningsvillkor
Faktura - Vid betalning via faktura samarbetar vi med flera olika aktörer. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Fakturans betalningsvillkor är normalt 14 dagar om inget annat avtalats. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.
Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig om du är privatperson. Om du inte blir godkänd som kreditkund, kommer istället en förskottsfaktura att mailas till Kunden, varpå produkten levereras först efter det att betalning är erlagd.
Avbetalning: NykyrkaMaskiner samarbetar med flera etablerade kreditinstitut för hjälp med avbetalning eller leasing utav maskiner och redskap.
Betalkort: En betalkortsorder läggs enbart via hemsidan, ej telefon. Din beställning belastas på det kortnummer du angett.
Vi accepterar endast kort utgivna av nordiska banker. Dock ej American Express och Diners Club. Vid misstänkt otillbörligt kortköp förbehåller vi oss rätten att begära in personnummer för verifiering av adress. I dessa fall levereras varor endast till folkbokförd adress. Vid uthämtning av förbeställd order i vår lagerutlämning, skall ID-kort kunna uppvisas på plats.
NykyrkaMaskiner förbehåller sig äganderätten utav samtliga produkter förmedlade/sålda utav bolaget, tills dess att full likvid erlagts. I händelse av tvist gällande betalning eller produkt förbinder sig kunden att på intet sätt förhindra eller försvåra ett eventuellt återtagande utav produkten.
Handpenning
I samband med att Kund beställer/köper/reserverar en maskin som inte finns i lager för omgående leverans, ställs ett krav på kunden om att erlägga en handpenning motsvarande 15-25% utav orderns värde beroende på produkt och omständigheter. Om köparen häver/avbeställer varan tillfaller hela den erlagda handpenningen NykyrkaMaskiner.se som skälig ersättning för uteblivet köp oavsett anledning.
Leverans
Om kundens order är klar för leverans kommer den normalt skickas inom 2-14 arbetsdagar från det att kunden fått en orderbekräftelse.
Normal leveranstid utav varor som Kund fått bekräftat är i lager är 2-14 arbetsdagar beroende på vilken produkt och var i landet kunden bor. Vissa avvikelser kan förekomma. NykyrkaMaskiner.se kan inte bli ansvariga att leverera en produkt som är slutsåld eller utgången ur sortimentet. Skulle en produkt inte gå att leverera så meddelar NykyrkaMaskiner.se det via E-post eller telefon.
Viktig information gällande leveranstider: I samband med att du som kund lägger en order via webbutiken, telefon eller annat sätt, erhåller du som köpare ett preliminärt leveransdatum för din order. Det är det datum som NykyrkaMaskiner själva har beräknat för leverans. Stora delar av NykyrkaMaskiner's sortiment har en produktionstid på mellan trettio och nittio arbetsdagar, varpå det skall fraktas via sjötransport och vägtransport under normalt sett femtio dagar. Samtliga led i processen är starkt påverkade utav yttre omständigheter som NykyrkaMaskiner ej kan påverka, varför leveranstider kan påverkas med upp till plus/minus sextio arbetsdagar utan att betraktas som oskäliga för konsument. Om varan redan är producerad och skeppad och på sin väg till NykyrkaMaskiner är leveranstiderna mindre utsatta för stora förändringar. NykyrkaMaskiner tar under inga omständigheter oavsett tidigare muntliga eller skriftliga utfästelser ansvar för eventuella förseningar som kan påverka leveransdatum och kan därmed ej bli ålagda att leverera, skadeståndsskyldiga eller kompensera för leveranstider.
Fraktkostnad
Fraktkostnaden anges specifikt när du kommer till kassan eller i din offert. På vissa produkter som t.ex. stora maskiner görs en separat offert av frakten. Först efter det att du godkänt fraktofferten är beställningen att betrakta som lagd. Observera att den fraktkostnad som offereras är reducerad vid köp utav en produkt. Den verkliga fraktkostnaden för NykyrkaMaskiner.se är normalt högre.
Outlösta paket
Outlösta paket debiteras med den verkliga fraktkostnaden, plus en administrationsavgift som för närvarande är 395kr plus eventuella emballagekostnader som är att betrakta som förverkade. Kostnaden faktureras i efterskott. Sker inte betalning inom utsatt tid så vidarebefordras alltid kraven till inkasso.
Garanti
NykyrkaMaskiner.se har normalt sett 12 månaders garanti mot material- eller fabrikationsfel på (nya) produkter om inget annat anges. Tillverkaren Sunward erbjuder upp till 36 månaders garanti på vissa delar utav sina produkter. För att garantin ska gälla så måste produkterna ha hanterats på normalt sätt och inte utsatts för påfrestningar utöver det vanliga. Kund är skyldig att ombesörja nödvändig service och kunna bevisa att detta skett vid eventuellt anspråk. Vid slarv eller felaktig hantering så gäller inga garantier. Kvittot på betald vara gäller som garantisedel efter att full likvid erlagts. Ersättning för arbetskostnad ingår ej. NykyrkaMaskiner.se står ej heller för ev kostnader vid driftstopp. Vid garanti- och andra serviceärenden betalar kunden alltid frakten till service och vi eller serviceverkstaden står för frakten ut till kunden. Utbytta delar skall skickas i retur till oss inom 14 dagar efter erhållandet av ny reservdel. Efter att vi på NykyrkaMaskiner.se konstaterat att felet är ett fabrikationsfel / garantifel så markuleras/ krediteras den kostnad som åligger produkten/delen. Garantin på produkten gäller NykyrkaMaskiner's kund/köpare och således ej eventuella efterföljande ägare om produkten förmedlats vidare i andra hand.
Produktgarantin eller möjligheten till reklamation utav en vara gäller ej produkter vars ändamål är att användas i en uthyrningsverksamhet.
Begagnade produkter
För begagnade eller använda produkter gäller inga garantier. Alla objekt som säljs på NykyrkaMaskiner.se säljs i befintligt skick. Brister och fel finns ibland på de objekt som säljs eftersom de är begagnade bruksföremål. Vi försöker vara så tydliga som möjligt i produktbeskrivningen på alla begagnade objekt.
Produktinformation
Alla marknadsförda produkter och varumärken förmedlade och sålda av NykyrkaMaskiner är att betrakta som unika och går ej att ställas i proportion eller jämföras med andra varumärken på marknaden. Det är upp till köparen att förvisa sig om att den kvalitet och livslängd på produkten eller produktens komponenter ifråga är till köparens belåtenhet innan ett eventuellt köp. Om inget annat avtalats eller köparen betalat extra för tilläggstjänster som efterkontroll av tillverkad produkt är köparen skyldig att efter leverans av produkt kontrollera och justera hjulbultar, kopplingar, leder och annat som kan påverka produkten destruktivt.
Force Majeure
I händelse av krig, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, naturkatastrof, uteblivna leveranser från underleverantör, fördyrande omständigheter samt jämförande händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från nykyrkamaskiner.se:s sida, som gör att NykyrkaMaskiner.se inte kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att NykyrkaMaskiner.se befriats från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.
Bedrägerier
Vi polisanmäler beställningar och bokningar som är utförs utan namngiven persons medgivande.
Cookies
Vi på NykyrkaMaskiner.se använder oss av cookies. Dessa används för att förbättra och förenkla för dig som kund när du handlar och söker varor. En cookie är en liten textfil och den gör ingen skada på din dator. På vår hemsida använder vi cookies för att bland annat komma ihåg dig, vilken maskin du valt och vilka varor du lagt i varukorgen. Du kan alltid välja att inte acceptera cookies i din webbläsare. Du kan då fortsätta att se dig runt på vår hemsida men du kan tyvärr inte handla. Vi kan även använda cookies för att skräddarsy annonsering så att du får en mer relevant annonsering från NykyrkaMaskiner.se.
Publicerat material
Materialet på denna hemsida är skyddat enligt upphovsrättslagen och tillhör NykyrkaMaskiner.se. Användande av material måste godkännas av NykyrkaMaskiner.se. Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera eventuella fel vad gäller bilder, priser och produkttexter på vår hemsida. Vid eventuell fel prissättning på hemsidan eller i något material förmedlat av NykyrkaMaskiner förbehåller vi oss även rätten att avbryta beställningen. Produktspecifikationer som framgår i publicerat material i webbutik, annonser, broschyrer och annat media är till stor del hämtat från produkttillverkaren. Specifikationerna på produkter kan skilja sig från olika typer av utrustning som offereras utav tillverkaren. Det är upp till köparen att förvisa sig om, genom en bekräftelse ifrån NykyrkaMaskiner att en eventuellt viktig uppgift/specifikation för köpet är korrekt innan order.
Personuppgifter
NykyrkaMaskiner.se kommer under inga omständigheter att lämna ut några personuppgifter.
Det gäller även E-postadresser kunden lämnar till NykyrkaMaskiner.se. Däremot lagras alla E-postadresser i vår databas vilket innebär att Du som kund kommer få vårt nyhetsbrev, om du inte önskar det kan du välja att avpremunerera genom att klicka längst ner i brevet.

Vill du veta mer om de regler och råd som vi följer?

Du hittar information om distans- och hemförsäljningslagen på Konsumentverkets webbplats www.konsumentverket.se. Mellan näringsidkare lämnas ej reklamationsrätt, i övrigt gäller köplagen mellan näringsidkare, vilket är dispositiv och gäller i andra hand efter våra köpevillkor.

Vår filosofi är att hitta lösningar så att både Du som kund och vi som företag blir nöjda!

Kontakta oss vid tveksamheter.