EURO 5 - Miljödirektiv för entreprenadmaskiner i Europa

 

Från och med halvårsskiftet kommer Nykyrka Maskiner helt gå över till att enbart sälja maskiner med Euro5-klassning.
Övergången sker för att kunna möta de miljökrav som ställs och för att aktivt påverka den negativa miljöförändringen.
Det är i första hand produkter från Everun som kommer påverkas, övergången för grävmaskiner är redan genomförd. 

Övergången till Euro5-klassade motorer kommer att innebära en prisjustering då dessa effektivare motorerna är lite dyrare.

Nykyrka Maskiner uppdaterar hemsidan hela tiden för att informationen som presenteras där ska vara så korrekt som möjligt.
Håll koll på hemsidan för att inte missa ny maskiner och prisvärde erbjudanden.
Vid frågor om Euro5-övergången eller övriga frågor kontakta oss på:

010-10 11 490 eller info@nykyrkamaskiner.se

 Euro5